Esiselvityshanke

Tilannepäivitystä Valokuituyhteyksien tarvekartoitushankkeesta

03.11.2017

Viimeisen kahden kuukauden aikana Kymijoen Kyläkuitu on kontaktoinut hankealueilla toimivia yhdistyksiä, joiden jäsenille on käyty esittelemässä Kymijoen Kyläkuidun toimintaa ja valokuituyhteyksien tarvekartoitushanketta.

Kymijoen Kyläkuitu pyrkii tekemään yhteistyötä hankealueilla toimivien yhdistysten kanssa ja sitä kautta viemään alueiden asukkaille tietoa hankkeesta ja mahdollisuudesta valokuituyhteyksiä kohtaan.

Kymijoen Kyläkuitu on myös osallistunut Kylien Neuvottelukunnan kokoukseen, jossa esiteltiin Kymijoen Kyläkuidun toimintaa sekä valokuituyhteyksien tarvekartoitushanketta ja sitä kautta vietiin tietoutta hankkeesta hankealueilla oleviin kyliin.

Kymijoen Kyläkuitu on julkaissut nettisivuilleen Kiinnostuneet-sovelluksen, jolla hankealueiden asukkaat voivat helposti ja nopeasti ilmoittaa kiinnostuksensa valokuituyhteyksiä kohtaa ja näin varmistaa valokuituyhteyksien rakentamisen omalla asuinalueellaan.

Kiinnostuneet sovellus löytyy Kymijoen Kyläkuidun nettisivuilta osoitteesta www.kylakuitu.fi/kiinnostuneet

Hankekoordinaattori
Atte Korpaeus
040 157 8401
atte.korpaeus@kylakuitu.fi

    

 

 

Kymijoen Kyläkuitu on käynnistänyt esiselvityshankkeen mahdollisista laajentumisalueista Kouvolassa

6.9.2017

Esiselvityksen kohdealueina ovat Rantakunta-Hirvelä, Rautoja-Kaipiainen, Karjusuo-Sopenpelto, Elimäen kirkonkylä, Kymijoen länsipuoli Vilppula-Ruokosuo, Haimila, Kuivala, Ranta-Utti, Utti, Karhula, Jyräänkoski sekä Puhjo. Pohjois-Kymen Kasvun Leader-rahoituksella käynnistetyn esiselvityksen tarkoituksena on kartoittaa valokuituverkon rakentamisedellytyksiä edellä mainituilla hankealueilla.
Katso tarkemmat hankealueet osoitteesta http://www.kylakuitu.fi/sites/default/files/tarvekartta.pdf.

Alueilla selvitetään vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden sekä yritysten määrä ja tietoliikenneyhteyksien nykytila sekä tarve valokuituyhteyksien rakentamiseen.

Alueen kiinteistöjen omistajilta kartoitetaan halukkuus valokuituliittymän (hinta 1990 €) hankintaan. Rakentamisen suunnittelu ja aloittaminen riippuu alueen asukkaiden kiinnostuksesta ja tarpeesta.

Tiedottaminen hankkeen edistymisestä tapahtuu tällä sivustolla sekä lisätietoja hankkeesta saa tarvittaessa ottamalla yhteyttä hankekoordinaattoriin. 

Hankekoordinaattori
Atte Korpaeus
040 157 8401
atte.korpaeus@kylakuitu.fi